Èíôîðìàöèÿ
Àñòðîíîìè÷åñêè êëóá
Íàöèîíàëíà àñòðîíîìè÷åñêà êîíôåðåíöèÿ
Íàãðàäà Í. Ïåòðîâ
Òúðñåíå
 

 

42 Национална младежка астрономическа конференция

42 Национална младежка астрономическа конференция

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ


42 -ра Национална младежка астрономическа конференция

Включена в Националния Календар за извънучилищни дейности на министерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 година

1 – 2 април 2016г., НАОП-ВАРНА

Място на провеждане:
Варна, Народна астрономическа обсерватория и планетариум
„Николай Коперник“


Основни направления:
1. Резултати от астрономически изследвания и наблюдения на астрономи от астрономическите институции – БАН, НАО, Народни Обсерватории, САБ;
2. Резултати от астрономически изследвания и наблюдения на студенти;
3. Резултати от астрономически изследвания и наблюдения на ученици;
4.Резултати от астрономически изследвания и наблюдения на астрономи любители.

В конференцията могат да участват астрономи, студенти, учители по физика и астрономия, ученици и астрономи-любители. Като гост-лектори ще бъдат поканени астрономи от ИА на БАН, Софийския университет и Шуменския университет.
В рамките на конференцията ще бъдат организирани и проведени традиционните съзтезание на знаещите и астробал с връчване на отличието„Николай Петров. Ще бъде проведено традиционното астропарти .

След конференцията докладите и презентациите ще бъдат предоставени на участниците.
Участниците сами осигуряват нощувките и храната си. По предварителна заявка НАОП може да осигури резервации в частни квартири, хотел Персей, хотел Черно море, хотел Одесос, Средношколско общежитие и ДИПКУ.
Цена на нощувки и храна заедно с регламента за участие – продължителност на времето за представяне на доклади и съобщения ще бъдат изпратени в следващото съобщение.
Предварителни заявки – имената на участника (участниците) и темата на доклада, съобщението или постера могат да се изпращат по електронната поща на адрес:
planetarium@mbox.contact.bg, planetarium.varna@gmail.com

Краен срок за заявките: 16 март 2016 г.

Програма на 41 Национална младежка конференция по астрономия

ПРОГРАМА НА ХLІ НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АСТРОНОМИЯ
01 – 02 АПРИЛ 2015 Г., ВАРНА

1 АПРИЛ 2015 Г., СРЯДА

14:00 Откриване на конференцията;
14:20 Връчване на наградата на НАОП “Н. Коперник” и наградата “Николай Петров”;
14:30 “Древната оптика”, д-р Ева Божурова, НАОП “Н. Коперник” и Физически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София;
15:10 “Светлината в астрономията”, доц. д-р Димитър Колев, ИА към БАН;
15:50 “Актуално състояние на присъединяването на България към Европейската космическа агенция (ESA) и възможностите, които това открива за нас”, доц. д-р Явор Шопов, Физически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София;

16:30 Почивка

16:50 “Космическа екология, проект GREENSPACE” - Неделчо Ласков, Иван Попов, Атанас Ковачев, НАОП “Н. Коперник”, гр. Варна;
17:10 “Пътуване до Марс 2024”, Мартина Въжарова, кръжок по астрономия при Университетски център за космически изследвания и технологии, Физически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София;
17:25 “Съвременна представа за черните дупки”, Симона Стоилова, Петя Русева, кръжок по астрономия при Университетски център за космически изследвания и технологии, Физически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София;
17:50 “Астрономически наблюдения на кръжока по астрономия през последната година”, Петя Русева, кръжок по астрономия при Университетски център за космически изследвания и технологии, Физически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София;
18:10 “Зимни метеорни наблюдения, проведени от школа по Астрономия към СУ „Св. Климент Охридски“, Калина Стоименова, Теодор Алексиев, Дилян Христов, школа по Астрономия към СУ „Св. Климент Охридски“;


2 АПРИЛ 2015 Г., ЧЕТВЪРТЪК

09:00 “Метеорни наблюдения на Националната астрономическа лагер-школа “Бели брези” 2014 г.”, Юлия Янчева, НАОП “Н. Коперник”, гр. Варна;
09:10 “Визуални наблюдения на метеорния поток Геминиди”, Юлия Янчева, Ивайло Белчев, НАОП “Н. Коперник”, гр. Варна;
09:20 “Метеорни наблюдения от с. Аврен: 27 юли - 1 август, 2014 г.”, Елица Пенева, Йоана Христова, НАОП “Н. Коперник”, гр. Варна;
09:30 “Геминиди’ 2014 г.”, Илина Янчева, Савина Иванова, НАОП “Н. Коперник”, гр. Варна;
09:40 „Radiantid“ – програма за получаване радиант на метеорен поток от наблюдения, чрез нанасяне на карти с гномонична проекция“, Николай Илиев – АО, гр.Кърджали;
09:50 “Астрофотография от Националната астрономическа лагер-школа “Бели брези” 2014 г.”, Димитър Томов, Симона Христова, МГ “Баба Тонка”, гр.Русе;
10:00 “Наблюдателни експедиции и лятна астрономическа школа в НАО Рожен през 2014 г.”, Веско Цветков, Борислава Пламенова, Наньо Пенков, НАОП “Н. Коперник”, гр. Варна;
10:10 “Астрометрични наблюдения на астероиди по международния проект IASC”, Ирена Димитрова, НАОП “Н. Коперник”, гр. Варна, Милен Милев, “СУ "Св. Климент Охридски", гр. София;
10:20 “Снимки на кометата C/2014 Q2 (Lovejoy) от обсерваторията в Димитровград”, Кристина Кузева, Кристина Кирова, НАОП "Джордано Бруно", гр.Димитровград;
10:30 “Фотографски наблюдения на кометата C/2014 Q2 (Lovejoy)”, Виктория Мирчева, АО при ОП "Младежки център", гр. Хасково;
10:40 „Фотографии на кометата C/2014 Q2 (Lovejoy)“, Тодор Иванов и Джем Бекир – АО, гр.Кърджали;
10:50 “Наблюдение на променливи звезди по време на Националната астрономическа лагер-школа “Бели брези” 2014 г.”, Калина Стоименова, школа по Астрономия към СУ „Св. Климент Охридски“, Илияна Русева, Александър Стоянов, НАОП “Н. Коперник”, гр. Варна;
11:00 “RZ Cas – визуална крива на блясъка”, Веселина Садовска, НАОП “Н. Коперник”, гр. Варна;
11:10 “Софтуерна обработка на дигитални слънчеви изображения”, Георги Петков, НАОП ”Юрий Гагарин”, гр. Стара Загора;
11:20 “Слънчевата активност през 24-тия слънчев цикъл”, Яница Тенева, Стефан Тодоров, НАОП ”Юрий Гагарин”, гр. Стара Загора;
11:30 “Слънчева активност”, Байрям Байрямали, АО при ОП "Младежки център", гр. Хасково;
11:40 Постер: “Слънчевата активност през 24-я слънчев цикъл по собствени наблюдения”, Иван Колев, Катерина Русева, НАОП “Н. Коперник”, гр. Варна;
11:45 Постер: “Лунна фото-карта”, Петър Костадинов, НАОП “Н. Коперник”, гр. Варна;
11:50 “Извънслънчеви планети”, Мая Петкова, Университет “Сейнт Ейндрюс”, Шотландия;

12:00 Почивка

12:10 “Фотометрично наблюдение по време на слънчевото затъмнение на 20 март 2015 г.”, Виктор Мирев, Емил Георгиев, НАОП “Н. Коперник”, гр. Варна;
12:20 “Наблюдение на слънчевото затъмнение на 20 март 2015 г.”, Димитър Томов, Симона Христова, Силвена Георгиева, Симона Тодорова, Владимир Николов, МГ ”Баба Тонка”, гр.Русе;
12:30 “Наблюдение на слънчевото затъмнение на 20 март 2015 г.”, Слави Георгиев, Теодора Демирова, Ирина Куртева, Ива Иванова, НАО “Галилео Галилей“, гр.Силистра;
12:40 “Слънчевото затъмнение на 20 март 2015 г. от Хасково и света”, Георги Васев и Ралица Узунова АО при ОП "Младежки център", гр. Хасково, Астронимически клуб "Хелиос", гр. Хасково;
12:50 “Наблюдение на частично слънчево затъмнение на 20 март 2015 г. от Димитровград”, Кристина Кирова, Джулия Георгакиева, Христо Балашев, НАОП "Джордано Бруно", гр. Димитровград;
13:00 „Визуални и фотографски наблюдения на частичното слънчево затъмнение от 20 март 2015г.“, Станимир Василев и Мехмед Мурад – АО, гр.Кърджали;
13:10 “Метеорологично наблюдение по време на слънчевото затъмнение на 20 март 2015 г.”, Здравко Славов, Дочко Маджаров, Биляна Попова, НАОП “Н. Коперник”, гр. Варна;

13:20 Обедна почивка

14:10 “Спектроскопия с 2-метровия телескоп в НАО Рожен”, Пенчо Маркишки, ИА към БАН, гр. София;
14:30 “Светлинното замърсяване в гр. Варна”, Габриела Стоянова, Марлен Мардиросян, НАОП “Н. Коперник”, гр. Варна;
14:40 “Астрономически наблюдения за Космическата мисия OSIRIS-REX”, Неделчо Ласков, НАОП “Н. Коперник”, гр.Варна;
14:50 “ZOONIVERSE”, Мирослава Димитрова, Веско Цвятков, НАОП “Н. Коперник”, гр. Варна;
15:00 “Какво можете да направите със строшения телескоп на учителя Ви по физика”, Цанимир Ангелов, гр. София.
15:20 “По стъпките на Ал Хазен”, Виктор Мирев, Феодор Кономаев, НАОП “Н. Коперник”, гр.Варна;
15:30 “Национален турнир на младите физици”, Никола Каравасилев, Калина Стоименова, Теодор Алексиев, СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София;
16:00 Астрономията в SCIENTIX - Свежина Димитрова, НАОП “Н. Коперник”, гр. Варна

18:00 Състезание на знаещите;
19:30 Астробал.


http://astro-varna.com/conference/Progr ... a_2015.doc

ВТОРО СЪОБЩЕНИЕ 41 НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АСТРОНОМИЯ

ВТОРО СЪОБЩЕНИЕ
41 НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА АСТРОНОМИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
Включена в НАЦИОНАЛНИЯ КАЛЕНДАР ЗА ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015ГОДИНА

1 - 2 април 2015, НАОП-ВАРНА

Място на провеждане: Варна, Народна астрономическа обсерватория и планетариум ”Николай Коперник”
Основни направления:
• Резултати от астрономически изследвания на астрономи от астрономическите институции – БАН, НАО, Народни Обсерватории, САБ;
• Резултати от астрономически изследвания на студенти;
• Резултати от астрономически изследвания на ученици;
• Резултати от астрономически изследвания на астрономи любители.

В конференцията могат да участват астрономи, студенти, учители по физика и астрономия, ученици и астрономи-любители. Като гост-лектори ще бъдат поканени астрономи от ИА на БАН, Софийския университет и Шуменския университет.
В рамките на конференцията ще бъдат организирани и проведени традиционните съзтезание на знаещите и астробал с връчване на отличията „Николай Петров” и АСТЕР. Ще бъде проведено астропарти.
http://astro-varna.com/bg/41_nac_konf_2015_2.doc
ПРОГРАМА НА 41 НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АСТРОНОМИЯ
1 - 2 АПРИЛ 2015 Г., ГР. ВАРНА

1 АПРИЛ, СРЯДА

14:00 – Откриване на конференцията
14:00 – 16:00 – доклади и презентации на официално поканените гости
16:00 – 16:20 – почивка
16:20 – 19:00 – доклади на ученици, студенти и докторанти

2 АПРИЛ, ЧЕТВЪРТЪК

09:00 – 11:00 – доклади на ученици и студенти
11:00 – 11:20 – почивка
11:20 – 12:30 – доклади на ученици и студенти
12:30 – 13:30 – обедна почивка
13:30 – 16:00 – доклади на ученици
16:30 – 17:00 – Закриване на конференцията
17:00 – 18:30 – Астрономическо състезание на Знаещите
18:30 – 19:30 – почивка
19:30 – 23:00 – астробал с програма (забавни хумористични презентации, презентации и филми за астрономически експедиции и лагери, астрономическа викторина, песни и танци)

41 Национална младежка астрономическа конференция

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ


41 -ва Национална младежка астрономическа конференция

Включена в Националния Календар за извънучилищни дейности на министерството на образованието и науката за учебната 2014/2015 година

1 – 2 април 2015г., НАОП-ВАРНА

Място на провеждане:
Варна, Народна астрономическа обсерватория и планетариум
„Николай Коперник“


Основни направления:
1. Резултати от астрономически изследвания и наблюдения на астрономи от астрономическите институции – БАН, НАО, Народни Обсерватории, САБ;
2. Резултати от астрономически изследвания и наблюдения на студенти;
3. Резултати от астрономически изследвания и наблюдения на ученици;
4.Резултати от астрономически изследвания и наблюдения на астрономи любители.

В конференцията могат да участват астрономи, студенти, учители по физика и астрономия, ученици и астрономи-любители. Като гост-лектори ще бъдат поканени астрономи от ИА на БАН, Софийския университет и Шуменския университет.
В рамките на конференцията ще бъдат организирани и проведени традиционните съзтезание на знаещите и астробал с връчване на отличията АСТЕР и „Николай Петров. Ще бъде проведено астропарти и екскурзия за участниците в конференцията.

След конференцията докладите и презентациите ще бъдат предоставени на участниците.
Участниците сами осигуряват нощувките и храната си. По предварителна заявка НАОП може да осигури резервации в частни квартири, хотел Персей, хотел Черно море, хотел Одесос, Средношколско общежитие и ДИПКУ.
Цена на нощувки и храна заедно с регламента за участие – продължителност на времето за представяне на доклади и съобщения ще бъдат изпратени в следващото съобщение.
Предварителни заявки – имената на участника (участниците) и темата на доклада, съобщението или постера могат да се изпращат по електронната поща на адрес:
planetarium@mbox.contact.bg, planetarium.varna@gmail.com

Краен срок за заявките: 15 март 2015 г.

Свежина Димитрова,
Директор на НАОП „Н.Коперник” Варна

ПРОГРАМА НА 40-ТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АСТРОНОМИЯ

ПРОГРАМА
НА ХL НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АСТРОНОМИЯ
28 – 30 МАРТ 2014 Г., ВАРНА


28 март, петък

14:00 – Откриване
14:20 – връчване на наградата на НАОП “Н. Коперник” и наградата “Николай Петров”
14:30 – Под небето на Намибия, Емил Иванов
15:10 – 450 години от рождението на Галилей, д-р Ева Божурова, Физически факултет, СУ “Св.Кл.Охридски”, гр. София
15:40 – Награждаване участниците в конкурса посветен на 450 години от рождението на Галилео Галилей
16:00 - Кафе пауза
16:20 – Поляризацията на светлината като инструмент за изследване на Слънчевата система и отвъд нея, гл.ас. д-р Галин Борисов, ИА с НАО, БАН
16:50 – Базисна метеорна фотография - резултати от Персеиди 2013, Пенчо Маркишки, ИА с НАО, БАН
17:20 - Съвременни тенденции в обучението и използването на ресурсите на проекта за научно образование SCIENTIX в преподаването по физиката и астрономия, Цеца Цолова Христова ст. преп. по физика от ПГ по КТС гр. Правец
17:50 – Любителска астрофотография, Алберт Варонов, Александър Петков, кръжок по астрономия при Университетски център за космически изследвания и технологии, Физически факултет, СУ “Св.Кл.Охридски”, гр. София

29 март, събота


09:00 – Визуални наблюдения на променливи звезди по време на лятната астрономическа школа – Белите брези, Феодор Кономаев, Виктор Мирев - НАОП “Н. Коперник”, гр. Варна
09:10 – Фотометрия на променливи звезди - лятната астрономическа школа Белите брези 2013, Александрина Янева, НАОП “Н. Коперник”, гр. Варна
09:20 – Визуална крива на блясъка на Ета Орел – Веселина Садовска, НАОП “Н. Коперник”, гр. Варна
09:30 – Визуални наблюдения на Персеиди в периода 11 – 14 август, 2013г. от с. Аврен, Катерина Русева, Ивайло Белчев, НАОП “Н. Коперник”, гр. Варна
09:40 – GSM приложение OVSastro за визуално наблюдение на променливи звезди – Димитър Томов, Симона Христова – МГ”Баба Тонка”- гр.Русе
09:50 - Визуални наблюдения на метеори по време на лятната астрономическа школа – Белите брези, Юлия Янчева, НАОП “Н. Коперник”, гр. Варна
10:00 – Свръхновата в М 82, Радостина Кирина и Милен Минев, НАОП-Ст. Загора
10:10 - Проследяване на слънчевата активност през 23 и 24 цикъл по архивни материали и собствени наблюдения за периода 1995 – 2014 година, Александрина Янева , НАОП “Н. Коперник”, гр. Варна
10:20– Определяне на слънчевата константа, Борислав Господинов, Стоил Илиев- НАОП “Н. Коперник”, гр. Варна
10:30 – Наблюдения на слънчевата активност със SID-монитор , Деана Тенева, НАОП”Юрий Гагарин”,Ст. Загора
10:40 – Рекурентно слънчево петно и слънчева активност, Байрям Байрямали, АО при ОП “Младежки център”, гр. Хасково
10:50 – Статистика на групите петна според цюрихската классификация през 24 цикъл на слънчевата активност по дани на Space Weather, В.Касабова, Б.Димитрова, Д.Матеева, Ел.Костадинова - НАОП “Н. Коперник”, гр. Варна

11:00 – Почивка

11:30 – Астрофотография Бели брези 2013, Милен Минев, НАОП”Юрий Гагарин”,Ст. Загора
11:40 - Астрофотография от гр.Кърджали, Николай Илиев, Тодор Иванов, АО“Славей Златев”, гр. Кърджали
11:50 – Лятна лагер-школа "Рожен'2014 , Виктория Мирчева, АО при ОП “Младежки център”, гр. Хасково
12:00 – Астрошкола Юндола 2013, Александър Петков, Константин Доков, Физически факултет, СУ “Св.Кл.Охридски”, гр. София
12:10 – Кометни и метеорни наблюдения 2013., Георги Лаловски и Константин Доков, Физически факултет, СУ “Св.Кл.Охридски”, гр. София
12:20 – Кометите на 2013г., НАОП- Смолян
12:30 – Търсене и проследяване на астероиди по международната програма IASC и по космическата мисия ОЗИРИС-Рех, Неделчо Ласков, НАОП “Н. Коперник”, гр. Варна
12:40 – Младежи под европейското небе" и светлинното замърсяване, Ралица Узунова - АО при ОП “Младежки център”, гр. Хасково
12:50– ZOONIVERSE, Велизар Георгиев, Веско Цвятков, НАОП “Н. Коперник”, гр. Варна
13:00 – Обедна почивка
14:00 – Космическа екология - Иван Попов, Неделчо Ласков и Атанас Ковачев , НАОП “Н. Коперник”, гр. Варна
14:10 – Използване на SalsaJ за измерване на размери и за фотометрични изследвания., Цветослав Николов, ПГ по КТС
14:20 – AE Aquarii- магнитна перка в действие. Как можем да
я изследваме с телескопите на НАО – Рожен – Георги Латев, докторант в ИА към БАН
14:50 - Краят на една мистерия - закона на Тициус-Боде, гл.ас. Борислав Борисов, ШУ»Еп.Константин Преславски»
15:30 – Посещение на археологически музей – Варна

18:00 – Състезание на Знаещите

19:30 – АстробалПостери:

1.Астрометрия и фотометрия на астероид 41 Дафне и проектът за космическа колония "Дафне", екип от НАОП-Варна

2.Астрометрия на кометите C/2012 S1 ISON и Comet C/2013 R1 Lovejoy и проектът за космическа колония "Аква де Вита", екип от НАОП-Варна

3.Светлинно замърсяване, Александър Иванов, НАОП-Варна

4.Астрономическа наблюдателна школа - юли 2013 година, екип от НАОП-Варна

5.Дистанционни наблюдения с 2м Фолкс телескоп, екип от НАОП-Варна

6.Фотографични наблюдения на Слънце и комети – НАОП - Смолян

ПРОГРАМА НА 40-ТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АСТРОНОМИЯ

28 МАРТ, ПЕТЪК

14:00 – Официално откриване на конференцията – зала”Пленарна” на община Варна
14:00 – 16:00 – доклади и презентации на официално поканените гости
16:00 – 16:20 – почивка
16:20 – 19:00 – доклади на ученици, студенти и докторанти

29 март, събота

09:00 – 11:00 – доклади на ученици и студенти
11:00 – 11:20 – почивка
11:20 – 12:30 – доклади на ученици и студенти
12:30 – 13:30 – обедна почивка
13:30 – 15:30 – доклади на ученици
16:00 – 17:00 – Посещение на Археологически музей - Варна
17:00 – 18:30 – Астрономическо състезание на Знаещите
18:30 – 19:30 – почивка
19:30 – 23:00 – Астробал с програма (връчване на наградите „Астер”, забавни хумористични презентации, презентации и филми за астрономически експедиции и лагери, астрономическа викторина, песни и танци)

30 март, неделя

09:30 – 11:00 – Доклади на ученици.
11:00 – Закриване на конференцията.

Юбилейна 40 -та Национална астрономическа конференция

28 март - 30 март 2014, НАОП-ВАРНА

Място на провеждане:
Варна, Народна астрономическа обсерватория и планетариум
„Николай Коперник“


Основни направления:
1. Резултати от астрономически изследвания и наблюдения на астрономи от астрономическите институции – БАН, НАО, Народни Обсерватории, САБ;
2. Резултати от астрономически изследвания и наблюдения на студенти;
3. Резултати от астрономически изследвания и наблюдения на ученици;
4.Резултати от астрономически изследвания и наблюдения на астрономи любители.

В конференцията могат да участват астрономи, студенти, учители по физика и астрономия, ученици и астрономи-любители. Като гост-лектори ще бъдат поканени астрономи от ИА на БАН, Софийския университет и Шуменския университет.
В рамките на конференцията ще бъдат организирани и проведени традиционните съзтезание на знаещите и астробал с връчване на отличията АСТЕР и „Николай Петров. Ще бъде проведено астропарти и екскурзия за участниците в конференцията.

След конференцията докладите и презентациите ще бъдат предоставени на участниците.
Участниците сами осигуряват нощувките и храната си. По предварителна заявка НАОП може да осигури резервации в частни квартири, хотел Персей, хотел Черно море, хотел Одесос, Средношколско общежитие и ДИПКУ.
Цена на нощувки и храна заедно с регламента за участие – продължителност на времето за представяне на доклади и съобщения ще бъдат изпратени в следващото съобщение
Предварителни заявки – имената на участника (участниците) и темата на доклада, съобщението или постера могат да се изпращат по електронната поща на адрес:
planetarium@mbox.contact.bg

Краен срок за заявките: 15 март 2014 г.

Свежина Димитрова,
Директор на НАОП „Н.Коперник” Варна

Започва ХХХІХ Национална младежка конференция по астрономия

Вече е готова програмата на конференцията. Организаторите си запазват правото на промени в нея според настъпилите обстоятелства до започването на конференцията.

ХХХІХ Национална младежка конференция по астрономия - 2013 г

ХХХІХ Национална конференция по астрономия по традиция ще се проведе във Варна от 29 до 31 март 2013 г. Подробна информация за конференцията, както и предварителна програма можете да видите в нашето второ съобщение .

Предварителна програма на ХХХVІІІ Национална конференция

Вече е готова предварителната програма на конференцията. Организаторите си запазват правото на промени в нея според настъпилите обстоятелства до започването на конференцията.