Народна астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник" - Варна
Èíôîðìàöèÿ
Àñòðîíîìè÷åñêè êëóá
Íàöèîíàëíà àñòðîíîìè÷åñêà êîíôåðåíöèÿ
Íàãðàäà Í. Ïåòðîâ
Òúðñåíå

Документи

Профил на купувача

 

 

Варна - европейска младежка столица 2017
Варна - европейска младежка столица 2017

 

 

КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ „ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ"

ОБЩИНА–ВАРНА * РИО–ВАРНА * НАОП „Н. КОПЕРНИК”
ОРГАНИЗИРАТ ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ
„ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ" ПОСВЕТЕН НА:
55 ГОДИНИ ОТ ПОЛЕТА НА ЧОВЕК В КОСМОСА
Полетът на Юрий Гагагарин е осъществен на 12 април 1961 г., когато за първи път в най-новата история, човек наблюдава Земята от космоса. 55 години след този исторически полет, човешката намеса е на път да унищожи растителни и животински видове на планетата Земя, да промени сушата, водата, атмосферата и климата на родната планета. През последните 20 години бяха открити множество планети обикалящи около други звезди, но нито една от тях не е двойник на Земята. Предлагаме ви през обектива на вашия фотоапарат да погледнете и запечатате Земята – нейната неповторимо красива дива природа и разнообразни животински видове.
http://astro-varna.com/bg/foto_konkurs_ ... agarin.pdf

Работилница за коледни звезди

В навечерието на светлите Коледни празници НАОП"Николай Коперник" организира работилница за коледни звезди, комети и планети за ученици от 1 до 6 клас на варненските училища.
Мероприятието ще се проведе на 12 декември от 10:30 до 12ч за учениците втора смяна и 1:30 до 15:30ч. за учениците първа смяна. Украсете класните стаи и домовете си с красиви и ефектни модели, звезди и комети!

Общински кръг на олимпиадата по астрономия

Общинският кръг на олимпиадата по астрономия е задочен и включва самостоятелно решаване на задачи в извънучилищна среда, като учениците имат възможност да използват различни източници на информация в продължение на до 30 календарни дни. Срокът за предаване на писмените работи на учениците е 15.01.2016г. Задачите могат да се получат от НАОП, от училището на съответния ученик или да се изтеглят от сайта на министерството.
http://mon.bg/?go=page&pageId=16&subpageId=94
Успех на всички участници в олимпиадата!

Програма на общински фестивал „Светлината в нас и около нас"

Уважаеми колеги, скъпи ученици, граждани и гости на град Варна
заповядайте на общинският фестивал по природни науки "Светлината в нас и около нас" на 27.11.2015г. от 10 до 17ч. в залите на НАОП"Николай Коперник" - Варна.
Програмата можете да намерите на следния линк:
http://astro-varna.com/bg/festival_svetlinata_v_nas.doc

Фестивал на природните науки «Светлината в нас и около нас»

ФЕСТИВАЛ НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ
“СВЕТЛИНАТА В НАС И ОКОЛО НАС”
На 27 ноември (петък) 2015 г. РИО – Варна, Община Варна, ТО на НТС - Варна и Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник” – гр. Варна, организират фестивал, посветен на знанията за светлината и света около нас – на чудесните истини за природата от фотоните до огромната Вселена, а също и на мечтите ни за полети към звездите.
Каним Ви на празник – в залите и фоайетата на обсерваторията през целия ден на 27 ноември (петък) 2015 г. Нека се обединят в едно вашите заложби в областта на природните науки, вашето блестящо логическо мислене и оригинални идеи заедно с вашия артистичен, музикален и танцувален талант, вашият художествен поглед, вашите емоции. Направете екипи – ученици с разностранни способности и учители по природни науки. Покажете на съученици и приятели химията, физиката, астрономията и биологията така, че да се влюбят в тях.
Идеята на организаторите е денят на фестивала да прерасне в празник, към който да бъдат приобщени възможно най-голям брой ученици. Всички, които искат да се изявят, да научат нещо повече, да попеят и потанцуват заедно и да помечтаят. Въпреки че конкурсното начало няма да е определящо, най-добрите участници ще получат награди.
http://astro-varna.com/bg/festival_prirodni_nauki.doc

Конкурс за постери на тема "Медицинска физика – Да!

Класиране в конкурса за постери на тема "Медицинска физика – Да!" за ученици от варненските училища:
I място - Ролята на медицинският физик в радиационната онкология - Павел Попов, Виктор Мирев, Благомир Бояновски - МГ”Д-р Петър Берон”, Ръководители: Силвия Захариева, Валерия Петкова
II място - Физиката в образната диагностика - Георги Красимиров Костадинчев – IV ЕГ”Фр.Жолио-Кюри”, Ръководител: Веселина Ненова
III място - Лъчетерапия – Мария Иванова Илиева – III ПМГ”Акад.Методий Попов”, Ръководител: Гинка Янчева
III място - Радиационна защита в медицината - Добромира Матеева , Венцислава Касабова - IV ЕГ”Фр.Жолио-Кюри”
Поощрение - Физика в радиационната онкология. Лъчелечение. Калина Тодорова – НГХНИ ”Константин Преславски”, Ръководител: Павлина Георгиева
Поощрение - Физика в образната диагностика - Дарина Богданова, Калина Иванова - ПГИ"Иван Богоров", Ръководител: Недялка Христова
Поощрение - Физика в радиационната онкология – Христина Стефанова, Жана Ангелова – ПГТ”Асен Златаров” , Ръководител: Снежана Демирова
За художествено оформление - Нуклеарна медицина – Ин Витро - Анна Николова – ПГТ”Асен Златаров”, Ръководител: Снежана Демирова
За ИТ оформление - Физиката в нуклеарната медицина - Николай Игнатов – МГ”Д-р Петър Берон”.
Награждаването ще се състои на 06.11.2015г в НАОП”Николай Коперник” от 16:00ч. По време на награждаването, наградените ученици ще презентират работите си.

На 06.11.2015г. от15:00ч. ще се проведе викторина за ученици от варненските училища на тема "Медицинска физика – Да!". В комисията ще участват медицински физици от МУ"Параскев Стоянов". Всички учители, които се интересуват от викторината ще бъдат информирани за темите и въпросите, по които ще се състезават учениците. Викторината ще бъде за ученици от 8 до 12 клас. Всяко училище ще има възможност да се представи максимум с по два отбора от по трима ученици.На 06.11.2015г. от15:00ч. ще се проведе викторина за ученици от варненските училища на тема "Медицинска физика – Да!". В комисията ще участват медицински физици от МУ"Параскев Стоянов". Всички колеги, които се интересуват от викторината ще бъдат информирани за темите и въпросите, по които ще се състезават учениците. Всяко училище ще има възможност да се представи максимум с по два отбора от по трима ученици.

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2015/16 ГОДИНА

На 01.10.2015г. от 19:30ч. ще се открие официално учебната 2015/16 година в НАОП"Николай Коперник".
На откриването са поканени всички родители и ученици.

Обучение в НАО - Рожен

От 11 до 13 септември в Националната астрономическа обсерватория – Рожен ще се проведе квалификационен семинар по астрономия за учители по физика и астрономия от варненските училища. Учителите ще се запознаят с работата на астрономите от НАО-Рожен, с телескопите и с оптичната лаборатория. Астрономи от НАО-Рожен ще представят възможностите на НАО-Рожен за научни изследвания и за обучение по астрономия. Учителите и астрономите от НАОП-Варна ще проведат учебни астрономически наблюдения с с телескопите на НАО-Рожен и НАОП-Варна. Астрономите от НАО-Рожен и Смолянския планетариум ще изнесат 4 лекции. Ще се проведе кръгла маса и практическа работна среща. Учителите и астрономите от НАОП-Варна ще направят наблюдения на звездното небе, планети, интересни звездни купове, галактики, мъглявини и Млечния път.
Тръгването за семинара е на 11 септември от Антим І в 7:00ч. Препоръчително е да се носят - пергел, линия, транспортир, топли дрехи.
Списъка с участниците и програмата можете да видите като прикачени файлове.
http://astro-varna.com/bg/spisuk_uchite ... Razhen.doc
http://astro-varna.com/bg/programa_uchi ... Razhen.doc

Записване на ученици в кръжоците на НАОП

Записване на ученици в кръжоците на НАОП

Записването на ученици в кръжоците на НАОП за новата 2015/16 година, започна на 1 юли и ще приключи на 30 септември. При желание от страна на ученици и родители, заявление може да бъде изтеглено от сайта на НАОП - http://astro-varna.com/bg/zayavlenie.doc, попълнено коректно и предадено в канцеларията на НАОП или сканирано и изпратено по електронен път на: planetarium.varna@gmail.com

Награждаване на участниците в общинският конкурс - Светлина

Уважаеми участници в общинският конкурс „Светлината и светлиннобазираните технологии” .
Класирането на конкурсните работи можете да откриете на: http://astro-varna.com/bg/protokoli_kon ... linata.pdf
Награждаването на наградените ученици и училища ще се състои на 12.06.2015г. от 16:00ч. в зала"Сутерен" на НАОП.
От 17:30ч. в зала"Планетариум" ще бъде изнесена лекцията "Скоростта на светлината".
Наградените училища в конкурса, които ще получат плакети са:
ІV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри"
ІІІ ПМГ "Акад. Методи Попов"
ПГТ "Асен Златаров"
СОУ "П.Кр.Яворов"
ПГТМД
ОУ"Стефан Караджа"
Школа по рисуване"Студио Графити"
СОУ"Любен Каравелов"

Архив на новините...