Народна астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник" - Варна
Èíôîðìàöèÿ
Àñòðîíîìè÷åñêè êëóá
Íàöèîíàëíà àñòðîíîìè÷åñêà êîíôåðåíöèÿ
Íàãðàäà Í. Ïåòðîâ
Òúðñåíå

Документи

Профил на купувача

 

 

Варна - европейска младежка столица 2017
Варна - европейска младежка столица 2017

 

 

Програма на общински фестивал „Светлината в нас и около нас"

Уважаеми колеги, скъпи ученици, граждани и гости на град Варна
заповядайте на общинският фестивал по природни науки "Светлината в нас и около нас" на 27.11.2015г. от 10 до 17ч. в залите на НАОП"Николай Коперник" - Варна.
Програмата можете да намерите на следния линк:
http://astro-varna.com/bg/festival_svetlinata_v_nas.doc

Фестивал на природните науки «Светлината в нас и около нас»

ФЕСТИВАЛ НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ
“СВЕТЛИНАТА В НАС И ОКОЛО НАС”
На 27 ноември (петък) 2015 г. РИО – Варна, Община Варна, ТО на НТС - Варна и Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник” – гр. Варна, организират фестивал, посветен на знанията за светлината и света около нас – на чудесните истини за природата от фотоните до огромната Вселена, а също и на мечтите ни за полети към звездите.
Каним Ви на празник – в залите и фоайетата на обсерваторията през целия ден на 27 ноември (петък) 2015 г. Нека се обединят в едно вашите заложби в областта на природните науки, вашето блестящо логическо мислене и оригинални идеи заедно с вашия артистичен, музикален и танцувален талант, вашият художествен поглед, вашите емоции. Направете екипи – ученици с разностранни способности и учители по природни науки. Покажете на съученици и приятели химията, физиката, астрономията и биологията така, че да се влюбят в тях.
Идеята на организаторите е денят на фестивала да прерасне в празник, към който да бъдат приобщени възможно най-голям брой ученици. Всички, които искат да се изявят, да научат нещо повече, да попеят и потанцуват заедно и да помечтаят. Въпреки че конкурсното начало няма да е определящо, най-добрите участници ще получат награди.
http://astro-varna.com/bg/festival_prirodni_nauki.doc

Конкурс за постери на тема "Медицинска физика – Да!

Класиране в конкурса за постери на тема "Медицинска физика – Да!" за ученици от варненските училища:
I място - Ролята на медицинският физик в радиационната онкология - Павел Попов, Виктор Мирев, Благомир Бояновски - МГ”Д-р Петър Берон”, Ръководители: Силвия Захариева, Валерия Петкова
II място - Физиката в образната диагностика - Георги Красимиров Костадинчев – IV ЕГ”Фр.Жолио-Кюри”, Ръководител: Веселина Ненова
III място - Лъчетерапия – Мария Иванова Илиева – III ПМГ”Акад.Методий Попов”, Ръководител: Гинка Янчева
III място - Радиационна защита в медицината - Добромира Матеева , Венцислава Касабова - IV ЕГ”Фр.Жолио-Кюри”
Поощрение - Физика в радиационната онкология. Лъчелечение. Калина Тодорова – НГХНИ ”Константин Преславски”, Ръководител: Павлина Георгиева
Поощрение - Физика в образната диагностика - Дарина Богданова, Калина Иванова - ПГИ"Иван Богоров", Ръководител: Недялка Христова
Поощрение - Физика в радиационната онкология – Христина Стефанова, Жана Ангелова – ПГТ”Асен Златаров” , Ръководител: Снежана Демирова
За художествено оформление - Нуклеарна медицина – Ин Витро - Анна Николова – ПГТ”Асен Златаров”, Ръководител: Снежана Демирова
За ИТ оформление - Физиката в нуклеарната медицина - Николай Игнатов – МГ”Д-р Петър Берон”.
Награждаването ще се състои на 06.11.2015г в НАОП”Николай Коперник” от 16:00ч. По време на награждаването, наградените ученици ще презентират работите си.

На 06.11.2015г. от15:00ч. ще се проведе викторина за ученици от варненските училища на тема "Медицинска физика – Да!". В комисията ще участват медицински физици от МУ"Параскев Стоянов". Всички учители, които се интересуват от викторината ще бъдат информирани за темите и въпросите, по които ще се състезават учениците. Викторината ще бъде за ученици от 8 до 12 клас. Всяко училище ще има възможност да се представи максимум с по два отбора от по трима ученици.На 06.11.2015г. от15:00ч. ще се проведе викторина за ученици от варненските училища на тема "Медицинска физика – Да!". В комисията ще участват медицински физици от МУ"Параскев Стоянов". Всички колеги, които се интересуват от викторината ще бъдат информирани за темите и въпросите, по които ще се състезават учениците. Всяко училище ще има възможност да се представи максимум с по два отбора от по трима ученици.

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2015/16 ГОДИНА

На 01.10.2015г. от 19:30ч. ще се открие официално учебната 2015/16 година в НАОП"Николай Коперник".
На откриването са поканени всички родители и ученици.

Обучение в НАО - Рожен

От 11 до 13 септември в Националната астрономическа обсерватория – Рожен ще се проведе квалификационен семинар по астрономия за учители по физика и астрономия от варненските училища. Учителите ще се запознаят с работата на астрономите от НАО-Рожен, с телескопите и с оптичната лаборатория. Астрономи от НАО-Рожен ще представят възможностите на НАО-Рожен за научни изследвания и за обучение по астрономия. Учителите и астрономите от НАОП-Варна ще проведат учебни астрономически наблюдения с с телескопите на НАО-Рожен и НАОП-Варна. Астрономите от НАО-Рожен и Смолянския планетариум ще изнесат 4 лекции. Ще се проведе кръгла маса и практическа работна среща. Учителите и астрономите от НАОП-Варна ще направят наблюдения на звездното небе, планети, интересни звездни купове, галактики, мъглявини и Млечния път.
Тръгването за семинара е на 11 септември от Антим І в 7:00ч. Препоръчително е да се носят - пергел, линия, транспортир, топли дрехи.
Списъка с участниците и програмата можете да видите като прикачени файлове.
http://astro-varna.com/bg/spisuk_uchite ... Razhen.doc
http://astro-varna.com/bg/programa_uchi ... Razhen.doc

Записване на ученици в кръжоците на НАОП

Записване на ученици в кръжоците на НАОП

Записването на ученици в кръжоците на НАОП за новата 2015/16 година, започна на 1 юли и ще приключи на 30 септември. При желание от страна на ученици и родители, заявление може да бъде изтеглено от сайта на НАОП - http://astro-varna.com/bg/zayavlenie.doc, попълнено коректно и предадено в канцеларията на НАОП или сканирано и изпратено по електронен път на: planetarium.varna@gmail.com

Награждаване на участниците в общинският конкурс - Светлина

Уважаеми участници в общинският конкурс „Светлината и светлиннобазираните технологии” .
Класирането на конкурсните работи можете да откриете на: http://astro-varna.com/bg/protokoli_kon ... linata.pdf
Награждаването на наградените ученици и училища ще се състои на 12.06.2015г. от 16:00ч. в зала"Сутерен" на НАОП.
От 17:30ч. в зала"Планетариум" ще бъде изнесена лекцията "Скоростта на светлината".
Наградените училища в конкурса, които ще получат плакети са:
ІV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри"
ІІІ ПМГ "Акад. Методи Попов"
ПГТ "Асен Златаров"
СОУ "П.Кр.Яворов"
ПГТМД
ОУ"Стефан Караджа"
Школа по рисуване"Студио Графити"
СОУ"Любен Каравелов"

НАБЛЮДЕНИЕ НА СЛЪНЧЕВО ЗАТЪМНЕНИЕ И ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Слънчевото затъмнение на 20 март 2015 г. (петък), ще се наблюдава като пълно от северната част на Атлантическия океан, Фарьорските острови и архипелага Шпицберген. Пълната фаза на затъмнението ще настъпи в 11 ч 45 м 39 сек официално време и ще се наблюдава с най-голяма продължителност (2 минути и 47 секунди) от район в океана, намиращ се на около 260 km северно от Фарьорските острови.
Частичните фази на затъмнението ще се наблюдават от Гренландия, Исландия, Европа, Северна Африка и Западна Азия.
От България затъмнението ще се наблюдава като частично. В различните части на страната максималната фаза на затъмнението ще бъде с леко различно закриване на диска на Слънцето и ще настъпи в различни моменти. От Варна ще се наблюдава максимална фаза с 49% закриване, в 11h 57m 17s. Начало на затъмнението за Варна– 10 h 51 m 03s. Край на затъмнението – 13 h 04 m 31s.
Гражданите, които искат да проследят затъмнението, трябва да си осигурят предпазни средства за безопасно наблюдение – специални очила, опушено стъкло или стъкло от маска за електрожен. Обикновените слънчеви очила не са подходящи!

Във връзка с международният ден на Планетариумите, красивото явление слънчево затъмнение и предстоящото пролетно равноденствие на 21 март в 00:45 ч., колективът на НАОП - Варна обявява на 20 март 2015 г. ден на отворените врати, който ще включва следните мероприятия:

1. Организирано наблюдение на слънчевото затъмнение за кръжочници, граждани и гости на град Варна. Начало 10:30 ч. Край 13:05 ч. – площадка НАОП.
Наблюдението ще се проведе при ясно време.

Учениците-кръжочници в НАОП ще бъдат разпределени в следните групи:
• Наблюдение с телескоп и зарисуване фазите на затъмнението
• Фотография
• Наблюдение и фотографиране на странични явления
• Метеорологични наблюдения
• Изследване на изменението на осветеността на земната повърхност по време на затъмнението

2. Безплатна лекция в Планетариума на тема: „Затъмненията – митология и астрономия” – 15:30 ч. (зрители ще се приемат до запълване на капацитета на залата - 80 места.)

3. Първа от трилогия публични лекции посветена на Международната година на светлината насочена към ученици, учители и граждани: „Древната оптика” – зала „Планетариум”, 18:30 ч. (зрители ще се приемат до запълване на капацитета на залата - 80 места.)

Заповядайте! Очакваме Ви!

Резултати от областния кръг на олимпиадата по астрономия

Уважаеми ученици, скъпи колеги и родители,
протоколите с резултатите от областния кръг на олимпиадата по астрономия са публикувани на следните сайтове:
http://mon.bg/?go=page&pageId=16&subpageId=169
http://rio-varna.bg/images/files/astron ... _krag_.pdf
За националният кръг на олимпиадата от НАОП-Варна са класирани осем ученици - Ивайло Белчев, Дочко Маджаров, Емил Георгиев, Феодор Кономаев,Александър Стоянов, Илиана Русева, Виктор Мирев, Павел Попов.
Поздравления за учениците и техните ръководители!

Конкурс „Светлината и светлиннобазираните технологии”

Община Варна, РИО-Варна, НТС-Варна и НАОП „Николай Коперник”

организират, в Международната година на светлината, общински конкурс
„Светлината и светлиннобазираните технологии”

в три категории: рисунка или макет, видеофилм или анимация, образователна игра

Условия за участие: в конкурса могат да участват ученици от I до XII клас, разделени в три възрастови категории 1–4 клас, 5–7 клас и 8–12 клас. Конкурсът се провежда в три направления: рисунка и макет, видеофилм и анимация, образователна игра. Тематиката в трите категории трябва да е свързана с физични и астрономически обекти, явления и процеси, наблюдения на астрономически обекти и явления, училищни физични и астрономически събития.

Примерните теми по които могат да работят участниците са:

• Лазери и фиброоптика;
• Светлината и светлинните източници в: медицината, астрономията, енергетиката, фармацевтиката, палеонтологията, науката за околната среда, химията - за откриване на нови материали, физиката , изследването на културното наследство;
• Светлината в природата – дъга, изгреви, залези, фотосинтеза, полярно сияние, звезди, галактики и др.;
• Светлината в изкуството и културата – архитектурно осветление, фотография и кинематография, стъклопис, театър и танци, лазерно светлинно шоу и др.

Общи критерии за оценяване:
• Спазени технически изисквания на конкурса
• Оригиналност на идеята
• Научна достоверност
• Прецизност на изпълнението

Очакваме вашите рисунки и макети, видеофилми, анимации и образователни игри до 01 юни 2015 г. на адрес:
НАОП „Николай Коперник”
Приморски парк 4, п.к. 120
гр. Варна, 9000
за конкурса „Светлината и светлиннобазираните технологии“,
категория и направление: ………
Можете да изтеглите подробна информация за конкурса и формуляр за участие:
http://astro-varna.com/bg/konkurs.doc

ПОРАДИ ГОЛЕМИЯТ БРОЙ ЗАПИТВАНИЯ И ИЗРАЗЕНО ЖЕЛАНИЕ ОТ УЧЕНИЦИ В 4 КЛАС, ДА УЧАСТВАТ СЪС СВОИ РАБОТИ И В ТРИТЕ КАТЕГОРИИ НА КОНКУРСА, ОРГАНИЗАТОРИТЕ РЕШИХА ДА СЕ РАЗШИРИ ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ЗА ВТОРА И ТРЕТА КАТЕГОРИЯ КАТЕГОРИЯ КАКТО СЛЕДВА:
І ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - 4 -7 КЛАС
ІІ ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - 8 - 12 КЛАС

Архив на новините...