Народна астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник" - Варна
Èíôîðìàöèÿ
Àñòðîíîìè÷åñêè êëóá
Íàöèîíàëíà àñòðîíîìè÷åñêà êîíôåðåíöèÿ
Íàãðàäà Í. Ïåòðîâ
Òúðñåíå

Документи

Профил на купувача

 

 

Международна година на астрономията
Отмина Международната година на астрономията

Честванията във Варненската обсерватория
 

 

Конкурс „Светлината и светлиннобазираните технологии”

Община Варна, РИО-Варна, НТС-Варна и НАОП „Николай Коперник”

организират, в Международната година на светлината, общински конкурс
„Светлината и светлиннобазираните технологии”

в три категории: рисунка или макет, видеофилм или анимация, образователна игра

Условия за участие: в конкурса могат да участват ученици от I до XII клас, разделени в три възрастови категории 1–4 клас, 5–7 клас и 8–12 клас. Конкурсът се провежда в три направления: рисунка и макет, видеофилм и анимация, образователна игра. Тематиката в трите категории трябва да е свързана с физични и астрономически обекти, явления и процеси, наблюдения на астрономически обекти и явления, училищни физични и астрономически събития.

Примерните теми по които могат да работят участниците са:

• Лазери и фиброоптика;
• Светлината и светлинните източници в: медицината, астрономията, енергетиката, фармацевтиката, палеонтологията, науката за околната среда, химията - за откриване на нови материали, физиката , изследването на културното наследство;
• Светлината в природата – дъга, изгреви, залези, фотосинтеза, полярно сияние, звезди, галактики и др.;
• Светлината в изкуството и културата – архитектурно осветление, фотография и кинематография, стъклопис, театър и танци, лазерно светлинно шоу и др.

Общи критерии за оценяване:
• Спазени технически изисквания на конкурса
• Оригиналност на идеята
• Научна достоверност
• Прецизност на изпълнението

Очакваме вашите рисунки и макети, видеофилми, анимации и образователни игри до 01 юни 2015 г. на адрес:
НАОП „Николай Коперник”
Приморски парк 4, п.к. 120
гр. Варна, 9000
за конкурса „Светлината и светлиннобазираните технологии“,
категория и направление: ………
Можете да изтеглите подробна информация за конкурса и формуляр за участие:
http://astro-varna.com/bg/konkurs.doc

ПОРАДИ ГОЛЕМИЯТ БРОЙ ЗАПИТВАНИЯ И ИЗРАЗЕНО ЖЕЛАНИЕ ОТ УЧЕНИЦИ В 4 КЛАС, ДА УЧАСТВАТ СЪС СВОИ РАБОТИ И В ТРИТЕ КАТЕГОРИИ НА КОНКУРСА, ОРГАНИЗАТОРИТЕ РЕШИХА ДА СЕ РАЗШИРИ ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ЗА ВТОРА И ТРЕТА КАТЕГОРИЯ КАТЕГОРИЯ КАКТО СЛЕДВА:
І ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - 4 -7 КЛАС
ІІ ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - 8 - 12 КЛАС

2015 - Международна година на светлината

На 20 декември 2013 г., по време на своята 68-ма сесия, Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) провъзгласи 2015 г. за Международна година на светлината и светлинно-базирани технологии (IYL 2015).

Чрез обявяване на Международната година на светлината вниманието на световната общественост се фокусира върху темата за светлината в науката и нейните приложения. ООН е признала важността на светлинно-базираните технологии за насърчаване на устойчивото развитие чрез решения на глобалните предизвикателства в енергетиката, образованието, селското стопанство и здравеопазването. Светлината играе жизнено важна роля в нашето ежедневие през 21 век, като направи революция в медицината, лежи в основата на международната комуникация чрез интернет и е от съществено значение за културните, икономическите и политически връзки на глобалното общество.

2015 година е естествен кандидат за Международна година на светлината, посветена на редица важни събития в историята на науката за светлината датиращи от преди 50, 100, 150, 200 години и дори по-далеч назад във времето.

През 1815 г., на О. Френел публикува първия научен труд посветен на вълновата теория за светлината, а през 1865 г., Джеймс К. Максуел изгражда Общата теория на електромагнетизма и в частност доказва електромагнитната природа на светлината.

През 1915 г., А. Айнщайн публикува Общата теория на относителността (ОТО) в която показа, че светлината е в центъра на структурата на пространството и времето, като предсказа изкривяването на светлината от гравитацията.

През 1965 г., А.Пензиас и Р.Уилсън откриват космическото микровълново фоново лъчение - електромагнитното ехо от самото създаване на Вселената.

Тези открития променили физиката дълбоко продължават да имат огромно влияние върху науката и технологиите. Вълновата теория на светлината, законите на електродинамиката, Общата теория на относителността и изследването на космическото микровълново фоново лъчение довеждат до развитието на лазерите, мобилните телефони, глобалната GPS сателитна система, безжичния интернет, радиоастрономията и отговори на основните въпроси свързани с произхода на Вселената.През 2015 година се отбелязват още 1000 години от пионерските творби по оптика на учения Ибн Ал-Хайтам, 400 години от изобретяването на първата соларна технология, захранваща прототип на слънчев двигател. Отбелязването на тези годишнини ще предостави ценни образователни и исторически перспективи.

Изложба СЛЪНЦЕ*ЛУНА*СВЕТЛИНА

СЛЪНЦЕ*ЛУНА*СВЕТЛИНА
Уважаеми колеги и млади приятели,
Благодарим Ви за активното участие в конкурса на НАОП-Варна за есе и фотография „Слънцето, Луната, Светлината”! Включиха се близо 70 ученици от следните варненски училища: IV ЕГ „Фредерик Жолио Кюри”, ІІІ ПМГ „Акад. Методий Попов”, НГХНИ „Константин Преславски”, МГ „Д-р Петър Берон”, СОУ „Любен Каравелов”, ПГИ „Д-р Иван Богоров”, Първа езикова гимназия, СОУ „Св. Климент Охридски”, СОУ „Васил Левски”, ОУ „П. Волов”, ОДК – школа „Позитив”.
На 11 декември т.г. (четвъртък) от 16:30 часа, във фоайето на Планетариума, ще се открие изложба на фотографиите и ще бъдат наградени учениците класирани на призови места. Всеки участник ще получи сертификат. На училищата с най-масово участие, ще подарим Лунен календар за 2015 г.
До нови срещи!
От екипа на НАОП-Варна

Победителите в двете направления на конкурса:
http://astro-varna.com/bg/Protokol_eseta.jpg
http://astro-varna.com/bg/Protokol_fotografii.jpg

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В НАОП

На 01.10.2014г. от 19:30ч. ще се открие официално учебната 2014/15 година в НАОП"Николай Коперник".
На откриването са поканени всички родители и ученици.

Ден на отворените врати в НАОП ”Николай Коперник” - Варна

Ден на отворените врати в НАОП ”Николай Коперник” - Варна
по случай есенното равноденствие - 23.09.2014 г.

ПРОГРАМА
10:30 часа – 14:30 часа
• Наблюдение на Слънцето с телескоп;
• Работилница за звезди – рисуване и моделиране за най-малките;
• Изложба на детски рисунки на астрономическа тематика;
• Беседа във фоайето за учебните програми на Обсерваторията и записване на кръжочници за Новата учебна година.

При слънчево време, празникът ще се проведе на алеята до паметника на Николай Коперник.
При лошо време, мероприятията ще са във фоайето на Обсерваторията.

Заповядайте! Очакваме ви!

Записване на ученици в кръжоците на НАОП

Записването на ученици в кръжоците на НАОП за новата 2014/15 година, започна на 1 юли и ще приключи на 15 септември. При желание от страна на ученици и родители, заявление може да бъде изтеглено от сайта на НАОП - http://astro-varna.com/bg/zayavlenie.doc, попълнено коректно и предадено в канцеларията на НАОП или сканирано и изпратено по електронен път на: planetarium@mbox.contact.bg.

СЛЪНЦЕ*ЛУНА*СВЕТЛИНА

ОБЩИНА–ВАРНА * РИО–ВАРНА * НАОП „Н. КОПЕРНИК”
ОРГАНИЗИРАТ ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ И ФОТОГРАФИЯ
ПОСВЕТЕН НА:
450 години от рождението на Галилео Галилей
45 години от стъпването на човек на Луната
Международна година на светлината и базираните на нея технологии – 2015 г.

ЗАЩО СЕ ОРГАНИЗИРА ТОЗИ КОНКУРС?
От първитe наблюдения на Луната с телескоп, направени от Галилей, до първата стъпка на човек върху лунната повърхност, са изминали 360 години. Същевременно, на 20 декември 2013 г. с решение на Генералната Асамблея на ООН, 2015 година е обявена за Международна година на светлината (IYL2015). Целта е хората да разберат важността на светлината за науката, технологиите, природата и културата.

СЪСТЕЗАНИЕ ПО НАНОТЕХНОЛОГИИ

Конкурсът DISTILLED NANOIDEAS е интерактивен конкурс за учители и ученици, които са поканени да представят и споделят идея от света на нанотехнологиите.Конкурсът има за цел да насърчи :диалога за нанотехнологиите; да представи етичните, правните и социалните аспекти на нанотехнологиите, да Ви насърчи да използвате nanOpinion инструментите . Учителите и учениците са поканени да покажат своите идеи чрез изкуство, използвайки всички възможни техники (например живопис, скулптура и т.н.) и да споделят работата си чрез 3-минутно видео, презентация или фото албум. Крайният срок за представяне на работите за конкурса е до 15 април 2014 година. Победителите ще бъдат обявени на портала на nanOpinion и Facebook страницата. По-подробна информация за конкурса, както и да направите регистрация можете да направите тук: http://www.nanopinion.eu/en/competition
ВИРТУАЛЕН ТУНЕЛЕН МИКРОСКОП
От средата на м. февруари, работи виртуалния микроскоп на този интернет адрес:
http://www.eltaller.net/pruebas/nanopinion/html/
С него можете да си отговорите на въпроса:”Можете ли да направите телефона си по-малък?”Виртуалният експеримент е много лесен и интересен. Когато го изпробвате, ще научите по-подробно как от физична гледна точка работи такъв микроскоп, какво е транзистор и как е конструиран мобилният телефон.

И ВСЕ ПАК, ТЯ СЕ ВЪРТИ ..ИЗЛОЖБА, ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ И КОНКУРСИ

Тази година се навършват 450 години от рождението на великият астроном, физик и математик Галилео Галилей.
Във връзка с тази годишнина НАОП”Николай Коперник” организира поредица от мероприятия за отбелязването и.
1. На 27 февруари от 10:30ч. във фоайето ще бъде открита изложба на телескопи и други оптични прибори. Същият ден от 11:00 и 14:30 в зала „Планетариум” ще бъде прожектиран филма “Битката на Галилео за небесата”, посветен на живота и научните изследвания на Галилео Галилей.
2. На 28 февруари от 11:00 и 14:30 в лекционна зала на НАОП ще бъде представена лекция за живота и откритията на Галилей, изнесена от д-р Ева Божурова.

Scientix, oбщност за научно образование в Европа

Регистрирайте се и се включете в образователния портал SCIENTIX. Философията на платформата може да бъде обобщена в следните ключови думи: търси, намери и се включи. SCIENTIX е събрала учебни материали от стотици европейски проекти по астрономия и всички пририродо математически дисциплини. При интерес от страна на регистрираните в сайта учители ще им се предостави желания материал преведен на заявения език. На този сайт можете да видите възможностите за включването Ви в различни европейски образователни проекти.
SCIENTIX не е само един сайт! Няколко събития и работни срещи ще бъдат организиран през тази година. Основното събитие ще бъде конференцията SCIENTIX 2, която ще се проведе 24- 26 Октомври 2014 в Брюксел. На нея ще бъдат поканени 550 учители по природни науки, експерти от РИО, директори на образователни институции. EUN ще покрие настаняването в хотела за всички участници, както и 200 самолетни билета за учители, които ще бъдат селектирани в зависимост от активността им в платформата http://www.scientix.eu, което ще насърчава работата в мрежа между науката и образованието общност и осигуряване на обратна връзка относно услугите, предлагани онлайн.

Архив на новините...